Welkom

De schuldenproblematiek in België is aanzienlijk. Meer dan 363.000 personen hebben minstens één betalingsachterstand en er waren eind 2017 meer dan 93.000 lopende dossiers collectieve schuldenregeling (Nationale Bank van België). ​Oorzaken zijn divers, gaande van overconsumptie en het onvermogen om het eigen budget te beheren, tot overlevingsschulden op vlak van energie, gezondheid, huishuur. De sector heeft nood aan innovatieve oplossingen op maat, om ervoor te zorgen dat schulden in de mate van het mogelijke worden betaald en tegelijkertijd wordt gewaarborgd dat de schuldenaar en zijn gezin een menswaardig leven kunnen leiden (art. 1675/3, wet betreffende collectieve schuldenregeling).

Om hieraan bij te dragen, ontwikkelde CEBUD innovatieve tools die alle trajecten rond schuldafbouw effectief en efficiënt willen maken. Hieronder verstaan we het kunnen volhouden van een traject schuldafbouw, het succesvol afronden ervan en het schuldenvrij kunnen blijven. Dat alles vereist een duurzaam budgetmanagement, dat bestaat uit een menswaardig leefgeld, voldoende zelfcontrole en financiële vaardigheden.

Allereerst is het noodzakelijk om te kunnen beschikken over een menswaardig leefgeld dat maatschappelijke participatie toelaat. Daarom ontwikkelde CEBUD een rekentool die de referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie toegankelijk maakt voor gebruik binnen de schuldbemiddelingssector: MELISA, MEnswaardig Leefgeld In SchuldAfbouw. Met deze rekentool kunnen schuldbemiddelaars, gerechtsdeurwaarders en arbeidsrechters berekenen hoeveel leefgeld een huishouden minimaal nodig heeft om te kunnen deelnemen aan onze samenleving.

Daarnaast is een schuldafbouwtraject de uitgelezen kans om te werken aan zelfcontrole en financiële vaardigheden. Omdat de contacten tussen cliënt en schuldbemiddelaar vaak beperkt zijn, bevat deze website allerlei tips & tools die laagdrempelig zijn in gebruik en relatief eenvoudig kunnen worden ingebouwd in de dagelijkse werking van de schuldbemiddelaar. De aangeboden tips & tools zijn ondergebracht in vier fasen, gaande van de voorbereiding bij het opstarten van een traject schuldbemiddeling tot de afronding van een traject.

.

​De BudgetInZicht-samenwerkingsverbanden zijn opgericht in 2011. Het zijn 11 regionale samenwerkingsverbanden van OCMW’s, OCMW-verenigingen en verenigingen waar armen het woord nemen, onder budgethouderschap van de CAW’s. Deze teams werken samen aan kwaliteitsvolle schuldhulpverlening, lerende netwerken en preventie. Zij bouwen aan een integraal en preventief schuldhulpverleningsbeleid.

In dit kader ontwikkelde BudgetInZicht West-Vlaanderen heel wat materiaal dat bijdraagt aan een effectievere schuldafbouw. Op deze website delen we ook graag hun tools. Alle info die je in de grijze kaders vindt, zijn van hun hand. 

biz_logo.png
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now
Justice Scale