Gezondheid- voor personen met een chronische ziekte of beperking

Gezinszorg en aanvullende thuiszorg

Als je in je thuissituatie vanuit een bepaalde zorgbehoefte nood hebt aan hulp, kan je jou richten tot een dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg.  Nadat je een vraag tot hulp hebt gesteld, komt er een medewerker van deze dienst bij jou op bezoek voor een sociaal onderzoek. Op basis van dat onderzoek bepaalt de medewerker welke hulp en hoeveel hulp je nodig hebt.  Je betaalt een gebruikersbijdrage per gepresteerd uur. Alle diensten gebruiken hiervoor hetzelfde berekeningssysteem.

Gezinszorg houdt in:

  • persoonsverzorging

  • hulp in het huishouden

  • psychosociale en pedagogische ondersteuning en begeleiding

  • in beperkte mate ook hulp bij het schoonmaken van uw huis.

Aanvullende thuiszorg:

  • de schoonmaak van uw huis

  • oppashulp

  • uitvoeren van karweitjes.

Globaal medisch dossier (huisarts)

Een aanmaken van een Globaal Medisch Dossier (GMD) bij je huisarts heeft enkele voordelen. Het zorgt ervoor dat je huisarts beter kan overleggen met andere artsen die je onderzocht hebben, en dat je huisarts je beter kan opvolgen. Daarnaast krijg je ook een hogere terugbetaling door het ziekenfonds voor een raadpleging of bezoek bij je eigen huisarts.

Toiletpas voor patiënten met ziekte van Crohn

Mensen met de ziekte van Crohn kunnen een toiletpas aanvragen. Met deze pas kan je in alle cafés, hotels en restaurants waarmee de Crohn- & Colitis ulcerosa Vereniging (CCV) een overeenkomst heeft, gratis naar het toilet gaan zonder dat je iets hoeft te drinken. Het pasje kan je ook gebruiken in de aangesloten winkels.

De pas is gratis voor leden van de Crohn- & Colitis ulcerosa Vereniging (CCV). Niet-leden betalen hiervoor 10 euro.

Verhoogde tegemoetkoming gezondheidszorg

Dankzij de verhoogde tegemoetkoming gezondheidszorg zijn raadplegingen, geneesmiddelen, hospitalisatie, enzovoort goedkoper.

Soms wordt de verhoogde tegemoetkoming automatisch toegekend, soms moet je zelf een aanvraag indienen. Je kan dit navragen bij je ziekenfonds.

Sociale derdebetalersregeling bij huisarts

De sociale derdebetalersregeling is een regeling die ervoor zorgt dat je als patiënt enkel jouw deel van de kosten aan de huisarts moet betalen (het zogenaamde remgeld). Het ziekenfonds betaalt de arts rechtstreeks de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging.

 

Deze regeling is voorbehouden aan bepaalde categorieën van rechthebbenden.

Bijdragevermindering aan de zorgkas

Iedereen die in het Vlaams gewest woont en ouder is dan 25 jaar, is verplicht elk jaar een zorgbijdrage te betalen voor de Vlaamse sociale bescherming. Je betaalt een jaarlijkse bijdrage van 50 euro. Als je recht hebt op de verhoogde terugbetaling in het kader van de ziekteverzekering, betaal je slechts 25 euro. Als je toegelaten bent tot de collectieve schuldenregeling, betaal je geen bijdrage.

Please reload

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now