Brochure 'Grip op leefgeld. Menswaardig leefgeld in schuldafbouw'

Volgens de wet is een collectieve schuldenregeling bedoeld om de financiële toestand van de schuldenaar te herstellen. Hieronder wordt verstaan dat de persoon met schulden in staat moet worden gesteld om in de mate van het mogelijke zijn schulden te betalen. Daarnaast moet de regeling waarborgen dat de schuldenaar en zijn gezin een menswaardig leven kunnen leiden.

Schuldbemiddelaars moeten daarom een evenwicht zoeken tussen het afbetalen van schulden en het garanderen van een menswaardig bestaan. Om hen daarin te ondersteunen, ontwikkelde CEBUD een webapplicatie waarmee schuldbemiddelaars kunnen berekenen hoeveel leefgeld voor een bepaald gezin nodig is opdat dit gezin een menswaardig leven kan leiden. Deze applicatie is MELISA.

​De berekening van het leefgeld via MELISA is gebaseerd op de referentiebudgetten voor menswaardige participatie. Deze budgetten zijn gericht op een lange termijn en houden bijvoorbeeld ook rekening met kosten voor de vervanging van duurzame consumptiegoederen (zoals een koelkast of wasmachine). Die uitgaven worden in het budget verdeeld over meerdere maanden.

Daardoor is het niet altijd zo gemakkelijk om de dagelijkse uitgaven te vergelijken met onze zogenaamde referentiebedragen. Om cliënten daarbij te ondersteunen, maakten we een brochure Grip op leefgeld. Menswaardig leefgeld in schuldafbouw. Daarin staan allerlei voorbeelden en tips gebundeld aan de hand waarvan cliënten hun eigen budget kunnen vormgeven.

Voor de cliënt: In deze brochure vind je meer uitleg over deze referentiebedragen en hoe ze je kunnen helpen om meer greep te krijgen op je (leef)geld. Lees daarom de brochure rustig door.

Als je vragen hebt, kan je bij je schuldbemiddelaar terecht of bij een maatschappelijk werker van je plaatselijk OCMW of regionaal CAW. Zet zeker de stap om hen om advies te vragen wanneer je met vragen of bedenkingen zit.

Voor de schuldbemiddelaars: deze brochure kan je cliënten helpen meer greep te krijgen op hun leefgeld. Het legt uit welke uitgaven wel of niet voorzien worden in het leefgeld en geeft tips om ermee aan de slag te gaan.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now