Eerste gesprek

In de eerste ontmoeting(en) van een cliënt met de schuldbemiddelaar is het de bedoeling  een regeling op te maken rond het leefgeld.

 

Schuldbemiddelaars zoeken hierbij een evenwicht tussen het afbetalen van schulden en het garanderen van een menswaardig bestaan. Om hen daarin te ondersteunen, ontwikkelde CEBUD de webapplicatie MELISA waarmee schuldbemiddelaars (net als arbeidsrechters en gerechtsdeurwaarders) kunnen berekenen hoeveel leefgeld voor een bepaald gezin minimaal nodig is opdat dit gezin een menswaardig leven kan leiden.

De berekening van het leefgeld via MELISA is gebaseerd op de referentiebudgetten voor menswaardige participatie. Referentiebudgetten zijn geprijsde korven van goederen en diensten die weerspiegelen welk inkomen in Vlaanderen minimaal nodig is om te participeren aan de samenleving. Hiervoor wordt een financiële ondergrens berekend. Deze budgetten zijn gericht op een lange termijn en houden bijvoorbeeld ook rekening met kosten voor de vervanging van duurzame consumptiegoederen (zoals een koelkast of wasmachine).

Daardoor is het niet altijd vanzelfsprekend voor cliënten om de dagelijkse uitgaven te vergelijken met onze zogenaamde referentiebedragen. Om hen daarbij te ondersteunen, maakten we een brochure Grip op leefgeld. Menswaardig leefgeld in schuldafbouw. Daarin staan allerlei voorbeelden en tips gebundeld.

biz_logo.png

​Deze afsprakennota van BIZ West-Vlaanderen is een leidraad om alle punten die van belang zijn voor een goed verloop van de collectieve schuldenregeling vooraf te bespreken. Als de context wijzigt, kunnen afspraken worden aangepast of aangevuld. De afsprakennota wordt opgemaakt en ondertekend door de cliënt en de schuldbemiddelaar.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now