Werken aan een gezond budgetmanagement tijdens schuldafbouw

Wanneer mensen in een traject schuldbemiddeling of procedure collectieve schuldenregeling stappen, wordt meestal gestart met het aanpakken van de problematische schuldensituatie. Daarnaast zou, zeker binnen de schuld- en budgethulpverlening, het einddoel moeten zijn om mensen met schulden te versterken op het vlak van hun financiële zelfredzaamheid. Daardoor kunnen ze schuldenvrij worden én ook blijven. Hoewel dit vooral gebeurt in de budgethulpverlening zoals die door OCMW’s of CAW’s wordt aangeboden, geloven we dat binnen elk traject schuldbemiddeling en elke procedure collectieve schuldenregeling de opportuniteit ligt om schuldafbouwregelingen effectief en efficiënt te maken.

 

Een geslaagde schuldafbouwregeling houdt idealiter het schuldenvrij worden en het versterken van de financiële vaardigheden van de schuldenaar als einddoel voor ogen. Daarmee bedoelen we het voorzien van een menswaardig leefgeld tijdens de schuldafbouw en het werken aan zelfcontrole en financiële vaardigheden in het kader van een duurzaam budgetmanagement.

 

Als schuldbemiddelaar is het aantal contactmomenten met cliënten vaak erg beperkt. Om cliënten toch op weg te kunnen helpen naar een gezond financieel gedrag, hebben we onze kennis over succesfactoren voor een duurzaam budgetmanagement vertaald in tools en tips die we op deze website ter beschikking stellen. Deze zullen de effectiviteit van een schuldafbouwregeling mee maximaliseren.

We identificeren drie belangrijke randvoorwaarden om een duurzaam budgetmanagement te kunnen uitvoeren.

We ontwikkelden heel wat tools en tips om in de praktijk aan de slag te gaan. We deelden deze in vier fasen in die passen binnen het normale verloop van een schuldentraject.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now