Financiële ondersteuning - voor gezinnen met kinderen

Groeipakket: nieuwe kinderbijslagregeling Vlaanderen (sinds 2019)

Het Groeipakket is de nieuwe kinderbijslag die ingegaan is vanaf 1 januari 2019. Het Groeipakket is een verzameling van financiële tegemoetkomingen voor elk kind in elk gezin.

Het Groeipakket bestaat voor elk kind dat in Vlaanderen woont (domicilie) uit een

Voor sommige kinderen, in Vlaanderen gedomicilieerd, die meer ondersteuning nodig hebben, zijn een aantal extra toeslagen voorzien.

Voor sommige kinderen, die naar een door Vlaanderen erkende of gesubsidieerde kinderopvang of school gaan in Vlaanderen of Brussel, zijn een aantal extra participatietoeslagen voorzien om hen te stimuleren om naar de opvang of naar school te gaan.

Informatie en een antwoord op je vragen vind je op www.groeipakket.be

Extra ondersteuning voor kinderen binnen het Groeipakket

Het startbedrag, het basisbedrag en de schoolbonus zijn er voor elk kind. Maar sommige kinderen hebben ook extra ondersteuning nodig om te groeien.

Zij kunnen recht hebben op de sociale toeslag en/of een zorgtoeslag:  

Participatietoeslagen voor kinderen binnen het Groeipakket

Kinderen hebben meer kansen als ze deelnemen aan kinderopvang en onderwijs. Het Groeipakket stimuleert die deelname via participatietoeslagen. Als je er recht op hebt, worden ze automatisch toegekend. Je hoeft ze niet expliciet aan te vragen.

  • kinderopvangtoeslag

  • kleutertoeslag

  • schooltoeslag

Kinderbijslag (geldig voor kinderen geboren vóór 1 januari 2019)

De kinderbijslag (ook bekend als het kindergeld) is een maandelijkse bijdrage in de kosten voor de opvoeding van een kind. Vanaf 1 januari 2019 treedt een nieuw kinderbijslagsysteem in werking.

Kinderbijslag: schoolpremie (geldig voor kinderen geboren vóór 1 januari 2019)

Om gezinnen te steunen bij de start van het nieuwe schooljaar is er de schoolpremie. Deze jaarlijkse bijslag wordt eenmaal per jaar vóór het nieuwe schooljaar betaald (in de maand augustus). Het is een forfaitair bedrag dat verschilt naargelang de leeftijdscategorie van het kind.

Je hoeft de premie niet aan te vragen, de betaling wordt automatisch uitgevoerd samen met de gewone kinderbijslag.

Kinderbijslag: toeslag voor eenoudergezinnen (geldig voor kinderen geboren vóór 1 januari 2019)

Eenoudergezinnen hebben naast de basiskinderbijslag ook recht op een bijkomende toeslag als het gezinsinkomen onder een bepaalde grens ligt.

Deze toeslag moet je zelf aanvragen, en wordt om de zes maanden geëvalueerd.

Kinderbijslag: toeslag voor langdurig werklozen en (brug)gepensioneerden (geldig voor kinderen geboren vóór 1 januari 2019)

Als je langer dan zes maanden werkloos bent of je bent (brug)gepensioneerd, heb je mogelijk recht op een verhoogde kinderbijslag. Er zijn enkele voorwaarden aan de toeslag verbonden, die vind je hier.

Kinderbijslag: verhoogde bijslag voor wezen (geldig voor kinderen geboren vóór 1 januari 2019)

De verhoogde bijslag voor wezen wordt uitgekeerd wanneer één van de ouders overleden is of beide ouders overleden zijn. Je moet zelf geen aanvraag doen. Het kinderbijslagfonds onderzoekt automatisch of je recht hebt op de toeslag.

Gewaarborgde kinderbijslag (geldig voor kinderen geboren vóór 1 januari 2019)

Kan je voor de kinderen in jouw gezin in geen enkele Belgische, buitenlandse of internationale regeling kinderbijslag krijgen, dan kan je onder bepaalde voorwaarden recht hebben op de gewaarborgde kinderbijslag.

De gewaarborgde kinderbijslag is voor kinderen die geen recht hebben op een gewone kinderbijslag. Je ontvangt de gewaarborgde kinderbijslag maandelijks.

Premies en tegemoetkomingen bij geboorte door de ziekenfondsen

Heel wat ziekenfondsen geven een financiële tussenkomst bij de geboorte van een kindje. Je kan hieronder doorklikken naar een website die een overzicht geeft van alle tussenkomsten en premies die de ziekenfondsen in jouw buurt geven.

Tussenkomsten gezondheidskosten ziekenfondsen

De meeste ziekenfondsen hebben een uitgebreid aanbod aan bijkomende terugbetalingen of tussenkomsten. Ga zeker eens luisteren bij de medewerkers van het ziekenfonds waarvan jij kan gebruikmaken. Denk aan extra tussenkomsten voor de aanschaf van een bril of lenzen, voor orthodontie, logopedie, incontinentiemateriaal, osteopathie, hoorapparaten, oordoppen, enzovoort. Het loont zeker de moeite dit na te kijken.

Je kan terecht bij de medewerkers van je ziekenfonds of op hun website.

Belastingvoordeel voor kinderen die ten laste zijn

Wanneer je iemand fiscaal ten laste hebt, verhoogt je belastingvrij minimum en moet je dus minder belastingen betalen. Dat geldt (meestal) ook voor je kinderen. Het is dus belangrijk om te weten welke personen je als fiscaal ten laste kan beschouwen.

Vermindering van de onroerende voorheffing voor kinderen ten laste (voor eigenaars en huurders)

Je hebt als gezin met minstens twee kinderbijslaggerechtigde kinderen ten laste recht op een vermindering van de onroerende voorheffing. Deze vermindering is een forfaitair bedrag per kinderbijslaggerechtigd kind. Je moet tegelijkertijd voldoen aan de volgende voorwaarden om recht te hebben op de vermindering:

  1. in het gezin zijn er op 1 januari van het aanslagjaar minstens twee kinderbijslaggerechtigde kinderen;

  2. de kinderen moeten op 1 januari van het aanslagjaar volgens het bevolkingsregister hun domicilie hebben in de woning waarvoor de vermindering wordt gevraagd.

Deze vermindering wordt door de wetgever toegekend in functie van de bewoner van het onroerend goed. Het is dan ook de bedoeling dat deze verminderingen uiteindelijk ten goede komen aan de bewoner, ongeacht of hij eigenaar of huurder is.

Voor eigenaars: het forfaitaire bedrag wordt automatisch in mindering gebracht bij het te betalen bedrag onroerende voorheffing.

Voor huurders: de vermindering van de onroerende voorheffing wordt in eerste instantie aan de eigenaar van de woning toegekend. Deze moet echter worden uitbetaald aan de huurder of worden verrekend in de huurprijs. Meer informatie hierover vind je hier. Als je denkt recht te hebben op deze vermindering kan je een aanvraag indienen bij de Vlaamse belastingdienst. Je vindt het aanvraagformulier voor huurders hier.

Fiscale aftrek voor kinderopvang

Kinderopvang kost handenvol geld. Om ouders daarin te ondersteunen, is er een belastingvermindering voorzien voor de opvangkosten. 

 

Deze kosten worden ruim opgevat: ook onkosten voor activiteiten van erkende of gesubsidieerde jeugdwerkverenigingen of sportorganisaties komen in aanmerking voor belastingvermindering. Voorbeelden zijn: kosten voor deelname aan een kamp, speelpleinwerking, voor- en naschoolse opvang,...

Hulp bij het betalen van onderhoudsgelden

Wanneer je onderhoudsgeld moet betalen aan je kinderen maar je zelf van een beperkt inkomen moet leven, kan het OCMW je hierin bijstaan. Het OCMW kent namelijk bijzondere hulp toe aan personen die problemen hebben om het onderhoudsgeld voor hun kinderen te betalen of om de bijdrage voor een kind in jeugdbijstand te betalen.

Voorschot alimentatievordering (DAVO)

Wanneer je recht hebt op onderhoudsgeld maar wanneer de afgesproken bedragen niet worden betaald door de onderhoudsplichtige, kan je een beroep doen op DAVO. Dat is de Dienst voor Alimentatievorderingen.

 

Deze dienst kan voorschotten aan jou uitkeren en zal het maandelijks onderhoudsgeld (en eventuele schulden) vervolgens opeisen bij degene die het onderhoudsgeld moet betalen. Het DAVO treedt niet automatisch op, je moet zelf een aanvraag indienen.

Please reload

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now