Financiële ondersteuning - voor ouderen

Tussenkomsten gezondheidskosten ziekenfondsen

De meeste ziekenfondsen hebben een uitgebreid aanbod aan bijkomende terugbetalingen of tussenkomsten. Ga zeker eens luisteren bij de medewerkers van het ziekenfonds waarvan jij kan gebruikmaken. Denk aan extra tussenkomsten voor de aanschaf van een bril of lenzen, voor orthodontie, logopedie, incontinentiemateriaal, osteopathie, hoorapparaten, oordoppen, enzovoort. Het loont zeker de moeite dit na te kijken.

Je kan terecht bij de medewerkers van je ziekenfonds of op hun website.

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) is een financiële steun voor personen van 65 jaar of ouder die een beperkte zelfredzaamheid hebben. Dat wil zeggen dat deze persoon moeilijkheden ondervindt bij het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten.

Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Als je zwaar zorgbehoevend bent, kan je via de Vlaamse zorgverzekering een maandelijkse tegemoetkoming ontvangen als vergoeding van niet-medische kosten. Je moet deze tegemoetkoming zelf aanvragen.

 

Er zijn enkele voorwaarden waaraan je moet voldoen om recht te hebben op de tegemoetkoming. Voor meer informatie over deze voorwaarden kan je terecht bij je behandelende arts, eens thuiszorgdienst waarvan je gebruik maakt of het ziekenfonds waarbij je bent aangesloten.

Tegemoetkoming voor hulpmiddelen voor personen met een beperkte mobiliteit

Wie door chronische ziekte, ouderdom of een beperking een hulpmiddel nodig heeft om zich te verplaatsen, kan een “mobiliteitshulpmiddel” kopen of huren. Dat hulpmiddel hoeft u niet (volledig) zelf te betalen. Het gaat om hulpmiddelen die iemand heel zijn leven (of toch lange tijd) nodig heeft.

Werkhervattingstoeslag voor 55-plussers (RVA)

De werkhervattingstoeslag is een vergoeding van de RVA. Deze vergoeding is een aanvulling op het inkomen van de oudere werkloze die het werk hervat. De werkhervattingstoeslag kan worden toegekend voor de ganse duur van de werkhervatting of kan beperkt zijn in tijd.

Belastingvrije som bij de opvang van een ouder familielid

Een ouder familielid, (groot)ouders of broers en zussen die worden opgenomen in het gezin of waarbij men gaat inwonen, zijn fiscaal ten laste. Daardoor vergroot de belastingvrije som voor het opvanggezin.

Gemeentelijke mantelzorgpremie

Heel wat gemeenten hebben een gemeentelijke mantelzorgpremie. Als je  op regelmatige basis zorgt voor je partner, een familielid, een buur, een vriend, kom jij of de persoon waarvoor je zorgt misschien in aanmerking voor deze gemeentelijke mantelzorgpremie.

De reglementering en aanvraagprocedures van de gemeentelijke mantelzorgpremie zijn sterk uiteenlopend. Er zijn eveneens gemeenten die geen mantelzorgpremie voorzien.

Voor meer info neem je best contact op met de gemeentelijke welzijnsdienst, het OCMW of het Sociaal Huis van je gemeente. De reglementering en aanvraagprocedure kan je meestal vinden op de website van jouw gemeente.

Sociaal tarief water, gas en elektriciteit voor wie een Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood krijgt

Bepaalde abonnees of verbruikers krijgen een sociaal tarief voor water. Sommige drinkwaterbedrijven noemen dit ook een ‘sociale korting’. Dat geldt ook voor  ouderen die een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood krijgen van de Zorgkas (vroegere THAB, Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden). Je vindt hier meer informatie.

Sommige personen en gezinnen hebben recht op een sterk verlaagd tarief voor elektriciteit en aardgas. Die wordt de ‘sociale maximumprijs’ of het ‘sociaal tarief’ genoemd. Wie recht heeft op het sociaal tarief, is een ‘beschermde klant’ of ‘beschermde afnemer’. Dat geldt ook voor ouderen die een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger THAB of ‘tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden) ontvangen. Je vindt hier meer informatie.

Voor de beschermde afnemers gelden er nog andere premies. Daarover vind je hier meer informatie.

Bouwen en verbouwen: premies

Premiezoeker geeft een eenvoudig overzicht van alle mogelijke premies op federaal, Vlaams, provinciaal en gemeentelijk vlak. Je kan er alle beschikbare premies voor jouw woonplaats opvragen. Daarnaast kan je bijvoorbeeld ook enkel de relevante premies opvragen volgens jouw persoonlijke situatie (samenstelling van jouw gezin, inkomen …).

Please reload

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now