Gezondheid - voor personen met een beperkt inkomen

Globaal medisch dossier (huisarts)

Een aanmaken van een Globaal Medisch Dossier (GMD) bij je huisarts heeft enkele voordelen. Het zorgt ervoor dat je huisarts beter kan overleggen met andere artsen die je onderzocht hebben, en dat je huisarts je beter kan opvolgen. Daarnaast krijg je ook een hogere terugbetaling door het ziekenfonds voor een raadpleging of bezoek bij je eigen huisarts.

Maximumfactuur

Medische kosten kunnen hoog oplopen. Dankzij de ‘maximumfactuur’ (MAF) geef je jaarlijks niet meer uit dan een vastgelegd maximumbedrag. De ziekenfondsen brengen dit zelf in orde. Je kan altijd navraag doen bij je ziekenfonds als je hoge uitgaven hebt gehad in hetzelfde kalenderjaar.

Verhoogde tegemoetkoming gezondheidszorg

Dankzij de verhoogde tegemoetkoming gezondheidszorg zijn raadplegingen, geneesmiddelen, hospitalisatie, enzovoort goedkoper.

Soms wordt de verhoogde tegemoetkoming automatisch toegekend, soms moet je zelf een aanvraag indienen. Je kan dit navragen bij je ziekenfonds.

Sociale derdebetalersregeling bij huisarts

De sociale derdebetalersregeling is een regeling die ervoor zorgt dat je als patiënt enkel jouw deel van de kosten aan de huisarts moet betalen (het zogenaamde remgeld). Het ziekenfonds betaalt de arts rechtstreeks de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging.

 

Deze regeling is voorbehouden aan bepaalde categorieën van rechthebbenden.

Thuiszorg & gezinszorg

Thuiszorg is verzorging en verpleging die bij cliënten thuis wordt geleverd omdat deze dit zelf niet meer kunnen. Dit kan gaan over verschillende soorten diensten. De belangrijkste zijn verpleging, kraamzorg, huishoudelijke verzorging en persoonlijke verzorging, gespecialiseerde verzorging/verpleging.

Bijdragevermindering aan de zorgkas

Iedereen die in het Vlaams gewest woont en ouder is dan 25 jaar, is verplicht elk jaar een zorgbijdrage te betalen voor de Vlaamse sociale bescherming. Je betaalt een jaarlijkse bijdrage van 50 euro. Als je recht hebt op de verhoogde terugbetaling in het kader van de ziekteverzekering, betaal je slechts 25 euro. Als je toegelaten bent tot de collectieve schuldenregeling, betaal je geen bijdrage.

Vaccinaties voor volwassenen

Ook op volwassen leeftijd blijven bepaalde vaccinaties aanbevolen, omdat de immuniteit na sommige vaccinaties geleidelijk aan afneemt. Voor sommige ziekten verhoogt het risico met de leeftijd.

Voor alle vaccinaties geldt: ben je als kind niet (volledig) gevaccineerd, vraag dan je arts of het nog zinvol of aanbevolen is om alsnog een inhaalvaccinatie te krijgen.

Please reload

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now