Kinderopvang en onderwijs - voor gezinnen met kinderen

Kinderopvang met inkomenstarief

In een kinderopvang met inkomenstarief wordt de prijs berekend volgens het inkomen. Het inkomenstarief in een inkomensgerelateerde kinderopvang is wettelijk geregeld en is afhankelijk van het gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen en het aantal kinderen ten laste. Hiervoor moet je een attest inkomenstarief voorleggen.

In een aantal gevallen geldt een individueel verminderd tarief in een kinderopvang met inkomenstarief. Voor dat individueel verminderd tarief wordt gekeken naar de situatie van de ouder of/en de situatie van de ‘inwonende persoon’ (meestal de partner).

Fiscale aftrek voor kinderopvang

Kinderopvang kost handenvol geld. Om ouders daarin te ondersteunen, is er een belastingvermindering voorzien voor de opvangkosten. 

 

Deze kosten worden ruim opgevat: ook onkosten voor activiteiten van erkende of gesubsidieerde jeugdwerkverenigingen of sportorganisaties komen in aanmerking voor belastingvermindering. Voorbeelden zijn: kosten voor deelname aan een kamp, speelpleinwerking, voor- en naschoolse opvang,...

Kinderopvangtoeslag voor alleenstaande werkzoekenden die weer aan de slag gaan

De kinderopvangtoeslag of werkhervattingstoeslag voor eenoudergezinnen is er om het voor alleenstaande ouders aantrekkelijker te maken om te gaan werken. Nu loont dat voor sommigen financieel amper de moeite, omdat hun loon wordt afgeroomd door de extra kosten voor verplaatsing en kinderopvang.

Als je een alleenstaande ouder bent met kinderen ten laste die

  • ten minste 3 maanden een werkloosheidsuitkering heeft ontvangen

  • en het werk hervat als loontrekkende of als zelfstandige in hoofdberoep,

dan kan je een premie van 82,81 euro per maand krijgen.

Tegemoetkoming in kosten kinderopvang voor werkzoekenden in opleiding

Als je als werkzoekende een door VDAB erkende opleiding volgt, kan je een vergoeding krijgen voor de opvang van jouw kinderen.

  • Kinderen die nog niet naar school kunnen gaan: tijdens je opleiding krijg je de werkelijke kosten voor voltijdse kinderopvang terugbetaald tot de kinderen naar school kunnen gaan

  • Schoolgaande kinderen in het kleuter- of basisonderwijs: tijdens je opleiding worden de kosten voor buitenschoolse kinderopvang vergoed als de opvang gebeurt in een erkende instelling.

Schooltoelage voor kinderen in kleuteronderwijs, lager en secundair onderwijs

Naar school gaan kost geld. De schooltoelagen van de Vlaamse overheid helpen ouders om de kosten te dragen. Naar schatting 1 op de 4 leerlingen en studenten heeft recht op een toelage. Kijk dus zeker na of je hiervoor in aanmerking komt. Als je in het vorige schooljaar recht had op een schooltoelage wordt je dossier automatisch opgestart.

Studietoelage voor studenten hoger onderwijs

Studeren kost geld. De studietoelagen van de Vlaamse overheid helpen ouders om de kosten te dragen. Naar schatting 1 op de 4 leerlingen en studenten heeft recht op een toelage. Kijk dus zeker na of je hiervoor in aanmerking komt. Als je in het vorige schooljaar recht had op een schooltoelage wordt je dossier automatisch opgestart.

Verminderd inschrijvingsgeld universiteit of hogeschool

Studenten in het hoger onderwijs moeten inschrijvingsgeld betalen. Dat bedrag wordt jaarlijks door de gemeenschappen vastgelegd.

  • Studenten die een studietoelage krijgen, hebben recht op een verlaagd inschrijvingsgeld: zij worden beurstariefstudenten genoemd.

  • Studenten die niet in aanmerking komen voor een beurs maar wel over beperkte financiële middelen beschikken, worden 'bijna-beursstudenten' genoemd. Ook zij komen in aanmerking voor een vermindering van het inschrijvingsgeld.

Please reload

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now