Vragenlijst om zicht te krijgen op lees-, reken- en administratieve vaardigheden

Voor de schuldbemiddelaar: Sommige cliënten in schuldbemiddeling  hebben beperkte toegang tot internet of onvoldoende digitale vaardigheden om de online vragenlijst in te vullen. Als je toch graag zicht krijgt op eventuele moeilijkheden met lezen, rekenen of administratie kan je ook een vragenlijst op papier laten invullen. Net als de online vragenlijst peilt deze naar het zelfvertrouwen en de vaardigheden op vlak van administratie bijhouden, rekenen en lezen.

Na het invullen door de cliënt kan je aan de hand van een scoringsblad de antwoorden van de cliënt scoren en de cliënt hierover feedback geven. 

Hoe gebruik je deze vragenlijst?

 

Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk in het schuldafbouwtraject zicht te krijgen op de vaardigheden van de cliënt. Daarom raden we aan om deze vragenlijst te laten invullen kort nadat het traject werd opgestart. 

 • je opent de link naar de vragenlijst op papier en drukt deze af

 • je licht aan de cliënt het doel van deze vragenlijst toe. Dit kan mondeling of eventueel schriftelijk met een brief bij de vragenlijst meegegeven of opgestuurd worden (zie voorbeeldbrief)

 • de cliënt vult de vragenlijst in

 • je scoort de ingevulde vragenlijst aan de hand van het scoringsblad

​Opgelet!  Omdat hier een handmatige scoring gebruikt wordt, verschilt de interpretatie van de scores met deze van de online vragenlijst. Lees dus goed waarop een hoge of lage score wijst.

Wat kan je doen met de resultaten?

Als er indicaties zijn van moeilijkheden op het vlak van lezen, schrijven, rekenen of financieel-administratieve vaardigheden is het belangrijk:

 • hiervoor aandacht te hebben in je eigen communicatie en aanpak

 • gericht door te verwijzen naar instanties die gepaste ondersteuning kunnen bieden, zoals:

  • OCMW

  • CAW

  • Basiseducatie

  • Vormingplus

  • Andere lokale initiatieven (Vereniging waar armen het woord nemen, ArmenTeKort, Welzijnsschakel, …)

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now