Specifieke rechten voor personen met een beperking

Financiële en fiscale tegemoetkomingen

Als persoon met een handicap heb je veel extra uitgaven. Daarom zijn er verschillende financiële en fiscale tegemoetkomingen waarop je recht kan hebben. Hiervoor kan je terecht bij de Directie-Generaal Personen met een Handicap. Via de button hieronder kom je op een website die je een overzicht geeft van mogelijke tegemoetkomingen.

Neem ook een kijkje op de website van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Doventolk voor wie doof of slechthorend is

Als je doof of slechthorend bent, kan je elk jaar een aantal uur gratis beroep doen op een tolk Vlaamse gebarentaal (VGT). Je hebt recht op 18 uur per jaar als je op zoek bent naar werk en 10% van je effectieve werktijd als je een tolk nodig hebt om je werk beter uit te voeren. De VDAB gaat na of je een arbeidshandicap hebt en voldoet aan de voorwaarden. Je vindt alle informatie en de link naar het aanvraagformulier via de button hieronder.

Fiscale voordelen voor aankoop en gebruik voertuig

Onder bepaalde voorwaarden kunnen personen met een handicap een aantal fiscale voordelen genieten bij de aankoop en bij het persoonlijk gebruik van hun voertuig. Deze  fiscale voordelen omvatten:

  • een verlaagd btw-tarief bij de aankoop van een nieuwe wagen, onderdelen ervan, herstellingswerken en onderhoud (6% in plaats van 21%)

  • een vrijstelling op de verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling

De persoon met een handicap moet aanwezig zijn in het voertuig, als chauffeur of passagier. Indien deze persoon niet aanwezig is in het voertuig, moet de verplaatsing direct verband hebben met de behoeften van de persoon met een beperking. 


Je vindt hier meer informatie en de link naar het aanvraagformulier.

Tegemoetkoming in verplaatsingskosten (voor wie een arbeidsbeperking heeft)

Je verplaatsingskosten worden (deels) terugbetaald als je door je arbeidsbeperking een begeleider of aangepast vervoer nodig hebt om naar je werk te kunnen. Via de button hieronder kan je lezen welke vergoedingen voorzien zijn en hoe je ze kan aanvragen. Meer informatie over de voorwaarden om een terugbetaling te krijgen, vind je hier.

Aanpassing arbeidsomgeving (voor wie een arbeidsbeperking heeft)

Als je een handicap hebt en er aanpassingen in de arbeidsomgeving nodig zijn opdat je jouw job kan uitvoeren, zijn er tegemoetkomingen mogelijk in de kosten die hiervoor worden gemaakt.

 

Voor de werknemer is er een tegemoetkoming in de kosten van het arbeidsgereedschap en -kledij: je vindt hier informatie en de link naar het aanvraagformulier.

Voor de werkgever is er een tegemoetkoming in de kosten van aanpassing van de arbeidspost: je vindt hier de aanvraag.

Vrijstelling verkeersbelasting

Een vrijstelling van de jaarlijkse verkeersbelasting wordt verleend als het voertuig uitsluitend wordt gebruikt als persoonlijk vervoermiddel voor een persoon met een handicap: blinden, personen met een amputatie of volledige verlamming van bovenste ledematen of een blijvende invaliditeit van minstens 50% aan de onderste ledematen. Daarnaast zijn er nog enkele andere voorwaarden waaraan moet zijn voldaan.

Vermindering successierechten

Wanneer je iets ontvangt uit het bezit van een overleden persoon, ben je erfbelasting verschuldigd op de waarde van de verkregen goederen.

Personen met een handicap moeten sinds 1 januari 2003 minder successierechten betalen op hun erfenis. Het erfdeel van een zwaar gehandicapte persoon is tot een bepaalde som vrijgesteld van belastingen. Deze vrijgestelde som bestaat uit een basisbedrag dat wordt vermenigvuldigd met een bepaalde coëfficiënt.

Please reload

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now