Vragenlijst om zicht te krijgen op lees-, reken- en administratieve vaardigheden

Voor de schuldbemiddelaar: Via deze link kan je jouw cliënten in schuldbemiddeling online een vragenlijst laten invullen. De vragen peilen naar het zelfvertrouwen en de vaardigheden op vlak van administratie bijhouden, rekenen en lezen.

De cliënt krijgt na het invullen onmiddellijk feedback en krijgt een overzicht van organisaties die verdere ondersteuning kunnen bieden. Als de cliënt hiervoor zijn/haar toestemming geeft, kan jij ook inzage krijgen in zijn/haar resultaten. Op die manier kan je jouw taal of verwachtingen bijstellen.

Hoe gebruik je deze vragenlijst?

 

Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk in het schuldafbouwtraject zicht te krijgen op de vaardigheden van de cliënt. Daarom raden we aan om deze vragenlijst te laten invullen kortelings nadat het traject werd opgestart. Dat kan al vóór de eerste afspraak, maar ook nog in de weken die erop volgen. Bezorg daarvoor de volgende gegevens aan je cliënt:

 • de link naar de onlinevragenlijst

 • het e-mailadres waarop jij de feedback over de cliënt wil ontvangen (de cliënt moet dit namelijk invoeren)

 • eventueel een identificatiecode. Deze code kan je zelf aanmaken. Hiermee verkrijg je later inzage in de vragenlijsten van jouw cliënten.

 • een korte uitleg over het doel van de vragenlijst: dit kan mondeling of schriftelijk, bijvoorbeeld door te verwijzen naar deze website of via een brief (hier vind je een voorbeeldbrief).

​Inzage in de resultaten?

De resultaten van de cliënt kunnen worden doorgestuurd naar jou. Cliënten moeten daarvoor wel hun toestemming geven en het door jou opgegeven adres invoeren. Je kan desgevallend de feedback snel verwachten nadat de cliënt de vragenlijst invulde. Opgelet, indien de cliënt een foutief e-mailadres invulde, kan dit enige tijd duren.

 

Wat kan je doen met de resultaten?

Als er indicaties zijn van moeilijkheden op het vlak van lezen, schrijven, rekenen of financieel-administratieve vaardigheden is het belangrijk:

 • hiervoor aandacht te hebben in je eigen communicatie en aanpak

 • gericht door te verwijzen naar instanties die gepaste ondersteuning kunnen bieden, zoals:

  • OCMW

  • CAW

  • Basiseducatie

  • Vormingplus

  • Andere lokale initiatieven (Vereniging waar armen het woord nemen, ArmenTeKort, Welzijnsschakel, …)

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now