Wonen - voor personen met een beperkt inkomen

Huurpremie voor kandidaat-huurders sociale woning Vlaanderen

Gezinnen met een laag inkomen die al 4 jaar of langer wachten op een sociale woning en ondertussen een private huurwoning huren met een huurcontract, kunnen in aanmerking komen voor een maandelijkse huurpremie.

Bouwen en verbouwen: premies

Premiezoeker geeft een eenvoudig overzicht van alle mogelijke premies op federaal, Vlaams, provinciaal en gemeentelijk vlak. Je kan er alle beschikbare premies voor jouw woonplaats opvragen. Daarnaast kan je bijvoorbeeld ook enkel de relevante premies opvragen volgens jouw persoonlijke situatie (samenstelling van jouw gezin, inkomen …).

Sociale lening voor aankoop/renovatie woning of bouwgrond

Bouwen en verbouwen brengen zware kosten met zich mee. Ook de Vlaamse overheid geeft bepaalde woonkredieten. Op socialeleningen.be kan je nagaan of jij in aanmerking komt voor een van deze leningen.

Vermindering onroerende voorheffing (voor huurders)

Als je huurt en voldoet aan een van de drie voorwaarden, heb je recht op een vermindering van de onroerende voorheffing:

- minstens twee kinderbijslaggerechtigde kinderen ten laste hebben

- jijzelf hebt of een gezinslid heeft een handicap

- jijzelf bent of een gezinslid is een grootoorlogsverminkte.

De huurder moet geen bewijzen toevoegen aan de aanvraag. De Vlaamse Belastingdienst gaat zelf na of de huurder aan de voorwaarden voor vermindering voldoet. De eigenaar/verhuurder moet het bedrag van de vermindering aftrekken van de huurprijs of de vermindering doorstorten aan de huurder.

Sociaal verhuurkantoor

Een sociaal verhuurkantoor (SVK) is een erkende organisatie die kwaliteitsvolle woningen en appartementen huurt op de private huurmarkt en die vervolgens voor een redelijke huurprijs verder verhuurt aan personen met een bescheiden inkomen.

 

SVK's geven voorrang aan de meest kwetsbare gezinnen en personen.

Geïntegreerde woonbonus

De geïntegreerde woonbonus is van toepassing op hypothecaire leningsovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2016. De geïntegreerde woonbonus is een integratie van drie bestaande Vlaamse belastingverminderingen voor de eigen woning.

 

Voor wie al een lening afsloot, voor de enige of niet-enige woning, vóór 1 januari 2016, blijft alles hetzelfde.

De Vlaamse huursubsidie bij verhuis van slechte naar goede woning

Als je een bescheiden inkomen hebt en verhuist naar een nieuwe huurwoning, dan kan je mogelijk een huursubsidie krijgen van de Vlaamse overheid. Dat is een tegemoetkoming in de huurprijs.

 

Je komt alleen in aanmerking als je onlangs verhuisd bent of binnenkort verhuist naar een woning van een sociaal verhuurkantoor, of als je van een slechte of onaangepaste woning naar een goede, aangepaste huurwoning op de private huurmarkt verhuist. Ook als je dakloos was en nu een huurwoning betrekt, kom je in aanmerking voor deze subsidie.

Huurdersbonden

De huurdersbonden geven juridisch huuradvies aan alle private en sociale huurders.

​De huurdersbond wijst je op je rechten en plichten en helpt je bij het oplossen van je huurvraag. Ze verdedigen de belangen van alle huurders op verschillende niveaus en ijveren voor het recht op wonen voor iedereen: dit is het recht te kunnen beschikken over een kwaliteitsvolle en betaalbare woning naar eigen keuze, in een goede woonomgeving, om er ongestoord te kunnen wonen met een grote woonzekerheid

Installatiepremie voor dak- en thuislozen

Dakloze personen die een woonst vinden, kunnen in kader van de wet 'betreffende het recht op maatschappelijke integratie' een installatiepremie krijgen van het OCMW wanneer ze aan een aantal voorwaarden voldoen.

Please reload

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now